I B O    O K O 


 oko@skynet.be


 

Wat ?

Een IBO (initiatief buitenschoolse opvang)
 is een door Kind & Gezin erkend initiatief.

Voor Wie ?
Voor alle kinderen van het kleuter- en basisonderwijs.

Wanneer?
Op schooldagen : vanaf 6u30 tot de aanvang
 van lesuren en vanaf het einde van de school tot 18u30.

Op woensdagnamiddag : vanaf 11u30 tot 18u30.
Schoolvrije dagen en vakanties : vanaf 6u30 tot 18u30.

Waar ?

Op schooldagen en woensdagnamiddagen
Kouterstraat 114 en Rotstraat 20.
Op schoolvrije- en vakantiedagen Rotstraat 20.

Hoe?

Een team van geschoolde en gemotiveerde begeleiders
staat in voor d opvang en aangename vrijetijdsbesteding van de kinderen.
Voor vakantiedagen worden boeiende thema’s uitgewerkt.


 

 

 

INSCHRIJVINGEN & INLICHTINGEN
vzw  OKO&ZO
algemene coördinatie: Bruno Van Wichelen oko@skynet.be
ROTSTRAAT  20   9240  ZELE
Tel: 052/44 92 85  
Het huishoudelijk reglement wordt overhandigd bij inschrijving.