Schenkingen


 

 

D i e n s t  O p v a n g G e z i n n e nWat?
Dienst opvanggezinnen (DOG) biedt kwaliteitsvolle opvang in vertrouwde gezinssfeer, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.


Voor wie?
Dagopvang voor kinderen beneden de drie jaar
Beperkte mogelijkheid tot buitenschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar.
Kindjes met specifieke zorgbehoefte kunnen eveneens bij ons terecht.


Wanneer?
Elke kinderbegeleider (onthaalouder) bepaalt zelf zijn/haar opvanguren


Waar?
De opvang gebeurt in een vertrouwde, familiale sfeer van opvanggezinnen in de buurt verspreid over de regio Zele – Berlare. Naast de gewone gezinsopvang bieden wij ook groepsvang bij samenwerkende kinderbegeleiders.


Hoe?
Ouders kunnen op de dienst terecht voor een lijst met beschikbare plaatsen. Hierbij worden de verwachtingen van de ouders besproken en bekeken welke opvangmogelijkheden hier het best bij aansluiten. De ouders nemen zelf contact op met de kinderbegeleiders teneinde een keuze te kunnen maken. Inschrijvingen gebeuren op de dienst zelf.


Hoeveel?
De dagprijs wordt wettelijk bepaald volgens het inkomen en de gezinslast.

 

D i e n s t  o p v a n g g e z i n n e n

Tel: 052/45.13.32
dienstverantwoordelijken: Griet Sterckx en Ann Picqueur

Openingsuren   
maandag 16 - 18u
woensdag 9 -11u
vrijdag 14 -16u  (niet in vakantieperiodes)

Het huishoudelijk reglement wordt overhandigd bij inschrijving